Hytter
Landskapbilder.no

Fotografen drar mye på tur i fjellet for å lage markedsføringsmateriale for kundene. Samarbeidspartnere for tiden er Snåsa fjellstyre og Statskog. I september starter et nytt prosjekt i samarbeid med NTT der vi skal besøke 10 hytter i Trøndelag. Det blir spennende! I Galleriet under kan du se noen eksempler på bilder fra prosjektene.